Dňa 21. júna sa v obci Ľubovec, za daždivého počasia konalo už druhé obvodové kolo športovej súťaže v okrese Prešov. Súťaž bola spojená s oslavami založenia DHZ v obci. Pri príležitosti týchto osláv bola vysvätená zástava zboru počas liturgickej slávnosti duchovným otcom Vasiľom Kormaníkom, za účasti starostky obce p. Jozefíny Štofanovej, delegácie OV DPO Prešov a dobrovoľných hasičov, ktorí sa potom zúčastnili športovej súťaže. Súťaže sa zúčastnili hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50m Cik-cak a PÚ s vodou na sklápacie terče. Časy merané ručne. Výsledný čas bol súčtom obidvoch časov.

Dosiahnuté umiestnenie.

Okrsok Rokycany : ženy: Kvačany 161,57, Rokycany 175,37, Bajerov NP+ 124,43                      muži: Žipov 121,30 Bajerov II 123,84, Rokycany 124,76, Bzenov II 134,13, Brežany 135,85, Bzenov I 145,49, Kvačany 176,91, Bajerov I NP+ 86,10

Okrsok Sedlice : ženy: Radatice 143,06, Sedlice 145,68, Ľubovec NP+ 100,67                 muži: Sedlice 108,43, Ľubovec 126,44, Radatice 130,21, Miklušovce 147,24

Najlepší PU ženy Radatice 33,71 – štafeta Sedlice 99,17                                                   Najlepší PU muži Sedlice 24,03 – štafeta Sedlice 84,40

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Lubovec/“>

Dňa 29.mája 2009 sa v obci Hrabkov konalo Okresné kolo hry Plameň, ktorého sa zúčastnilo 31 krúžkov mladých hasičov. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400m s prekážkami CIK-CAK. Pre dvoch jednotlivcov z každého kolektívu bola možnosť zúťastniť sa preboru jednotlivca.
Dosiahnuté umiestnenie . dievčatá : Široké 123,25, Chminianska Nová Ves 136,27, Sedlice 137,57, Radatice 165,09, Kendice 177, Hermanovce 177,35, Ovčie I 180,09, Kojatice 192,98, Bzenov 197,57, Ovčie II 247,08
Chlapci : Široké 107,72, Sedlice 127,63, Ľubovec 128,86, Hrabkov iI 145,17, Bajerov II 145,41, Chminianska Nová Ves 146,20, Križovany I 150,61, Víťaz 156,99, Ovčie II 158,32, Lipníky 166,14, Bzenov 169,02, Hrabkov I 170,82, Hermanovce 171,02, Bajerov I 177,29, Ovčie I 192,02, Fintice 196,01, Prešov ZŠ Bajkalská 205,17, Veľký Slivník 211,11, Lemešany 215,67, Križovany II 240,01, Fulianka 280,21
Prebor jednotlivca ml.dievčatá : Blanka Jenčová Ovčie, Andrea Sabolová Kendice, Klaudia Karnišová Radatice,
St.dievčatá : Zuzana Harničárová Chminianska Nová Ves, Aneška Bartošová Široké, Veronika Bednariková Široké+Veronika Čigalská Ovčie,
ml.chlapci : Marek Jenča Ovčie, Dávid Švarc Hrabkov, Miroslav Kniš Fulianka,
st.chlapci : Kristián Sedlák Bajerov, Peter Hadvabný Hrabkov, Adam Baloga Ovčie,

Ako najlepší vedúci KMH bola ocenená Valéria Šelembová Hrabkov.
Najmladším účastníkom podujatia odovzdal vecné odmeny Ing.Peter Tomčo z OR HaZZ Prešov.

Foto . http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plame n/