Prvú augustovú nedeľu  sa v našej obci Sedlice konal 1. ročník súťaže O pohár starostu  obce. Keďže naša DHZ Sedlice má už skúsenosti s usporiadaním okresných  kôl a obvodových  kôl hasičských  súťaží, v tomto roku sme sa rozhodli pre zahájenie novej  tradície-súťaže O pohár starostu obce. Podujatie sa konalo  pri  OcÚ, vedľa hasičskej  zbrojnice, ktorú  čaká  úplná  rekonštrukcia za pomoci  peňazí  z EU, vyčlenených  na rekonštrukciu  hasičských  staníc.

Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov. Prvé  kolo  bolo  za krásneho  slnečného  počasia, ale v druhom súťažiaci  bojovali  s dažďom, ktorý  nezabránil tomu, aby útoky družstvá  dokončili.

Každé  družstvo  malo  dva pokusy, časy boli merané  ručne.

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Ovčie 29,16, Sedlice 31,75, Ľubovec 31,81, Radatice 32,25, Kendice 33,80, muži : Kendice 21,31, Sedlice 22,25, Ľubovec 24,90, Bajerov II 26,03, Bajerov I 26,37, Radatice 29,05, Nový  Salaš 38,72

Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter  Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú  prácu, vernosť  a mimoriadne zásluhy.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Sedlice/