Dňa 31.8.2008 sa v obci Ovčie konala pohárová súťaž o pohár starostu obce za účasti 25 DHZ . Vzhľadom k poruche časomiery boli časy merané ručne. Každé družstvo malo dva pokusy.

Dosiahnuté umiestnenie : Ženy : Terňa 22,67, Ovčie I 24,52, Kendice 26,40, Ovčie II 28,03, Radatice 30,71, Víťaz 38,86, Lipovce 49,75, Muži : Terňa 16,33, Raslavice I 18,79, Krompachy 19,60, Kendice 21,09, Svinia 21,22, Bijacovce 24,14, Ovčie 24,51, Sedlice 24,53, Široké II 25,03,Lipovce II 25,15,  Župčany 25,61, Hrabkov 25,79, Radatice 26,77, Široké I 27,74, Lipovce I 28,31, Víťaz 35,85, Chminianske Jakubovany 58,80, Raslavice II NP.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Ovcie/

Prvú augustovú nedeľu  sa v našej obci Sedlice konal 1. ročník súťaže O pohár starostu  obce. Keďže naša DHZ Sedlice má už skúsenosti s usporiadaním okresných  kôl a obvodových  kôl hasičských  súťaží, v tomto roku sme sa rozhodli pre zahájenie novej  tradície-súťaže O pohár starostu obce. Podujatie sa konalo  pri  OcÚ, vedľa hasičskej  zbrojnice, ktorú  čaká  úplná  rekonštrukcia za pomoci  peňazí  z EU, vyčlenených  na rekonštrukciu  hasičských  staníc.

Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov. Prvé  kolo  bolo  za krásneho  slnečného  počasia, ale v druhom súťažiaci  bojovali  s dažďom, ktorý  nezabránil tomu, aby útoky družstvá  dokončili.

Každé  družstvo  malo  dva pokusy, časy boli merané  ručne.

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Ovčie 29,16, Sedlice 31,75, Ľubovec 31,81, Radatice 32,25, Kendice 33,80, muži : Kendice 21,31, Sedlice 22,25, Ľubovec 24,90, Bajerov II 26,03, Bajerov I 26,37, Radatice 29,05, Nový  Salaš 38,72

Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter  Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú  prácu, vernosť  a mimoriadne zásluhy.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Sedlice/