Dňa 10. júla 2008 sa dobrovoľný hašiči z DHZ Sedlice rozlúčili na miestnom cintoríne v Sedliciach s dlhoročným členom DHZ Sedlice Vladimírom Vavrekom, vo veku 47 rokov, ktorý dňa 7. júla  2008 zahynul pri tragickej nehode v lese.

Vladimír Vavrek vstúpil medzi dobrovoľných hasičov v roku 1980, kde začínal ako mladý hasič …, po rokoch aktívnej činnosti dosiahol hodnosť technik. Vladimír Vavrek bol aj dlhoročným členom výboru DHZ Sedlice.

My, dobrovoľní hasiči zo Sedlíc mu prajeme tichý a nerušený odpočinok. Pamiatka na neho ostane u nás hasičov zachovaná navždy.