Dňa 30.mája

2008  sa v obci  Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár, venovaný DPO SR, ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Euóopy v hre Plameň a diplomy za účasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar  podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr. Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.         Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno-teoretickú previerku  znalostí z oblasti požiarnej ochrany.

Dosiahnuté umiestnenie :

Dievčatá : Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50,
Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44

Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,8,
Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53,
Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49

Okres Prešov na KK hry Plameň, ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké. V kvize hasičov, v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky, chlapci Sedlice – tričká, chlapci Víťaz – vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie – ceruzky a perá. Ceny darovalo  OR HaZZ

Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.

Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná – Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský  Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany.

Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpečila Slovenská sporiteľňa

Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec – cenu udelil primátor mesta Prešov.

Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Ján Rott, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing. Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV, zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.

Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská sporiteľňa, poľnohospodárske družstvo  Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár, Milan Tomčo a ďalší.

Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké, ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie
okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj  súťažiacim za vzorné vystupovanie

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/