Dňa 23. júna 2007 sa na ihrisku v Kojaticiach  konalo Okresné kolo  dorastu v štafete 8x50m, požiarnom útoku  s vodou a prebore jednotlivca.

Dosiahnuté výsledky: dorastenky  Fričovce 126,52, Terňa 128,42,Ovčie 129,17. Najlepší útok Fričovce 30,94, najlepšia štafeta Terňa 94,95,

dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie   126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35   Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22

Víťazi kategorii budú  reprezentovať obce na 15.ročníku Šarišského pohára, ktorý bude pri  príležitosti 160. výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci  Kendice konalo  okresné kolo  hry Plameň. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF, štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,5 , Sedlice 147,27, Ovčie 155,49, Bzenov 179,67, Kojatice 202,57.

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45, Chminianska Nová  Ves 112,20, Sedlice 132,95, Kendice 133,26, Hermanovce I 135,49, Ondrašovce 139,66, Hrabkov I 140,30, Bzenov 146,07, Hermanovce II 148,31, Hermanovce III 152,25, Ľubovec 154,44, Víťaz I 158,15, Hrabkov II  159,07, Križovany 166,82, Ovčie 169,86, Víťaz II 171,57, Nemcovce 186,58

Ako  najlepší  vedúci  KIMP bol vyhlásený  PaedDr. Milan Korkobec, riaditeľ ZŠ Hrabkov.

Domáci  usporiadatelia vytvorili  skutočne výborné  podmienky pre plnenie disciplín, za čo  im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali, že by sa od nich  mohli  učiť mnohí  dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/

Dňa 3. júna  2007 sa konalo  prvé  obvodové  kolo športovej  súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany, ktoré  za mimoriadne nepriaznivého  počasia bolo  v obci  Žipov. Súťažilo  sa podľa nových  pravidiel požiarnického  športu, v štafete  8x50m a požiarnom útoku. Časy merané  ručne.

Dosiahnuté  umiestnenie hasičských  družstiev po  okrskoch:

Okrsok Sedlice – ženy : Sedlice 150,05, Radatice 181,26, muži : Ľubovec 112,49, Sedlice 118,16, Radatice 145,46, Miklušovce 153,80,

Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 148,43, muži : Bajerov II 116,47, Žipov 116,61,Bzenov I 119,84,Bzenov II 129,8,Rokycany 142,04,Bajerov II  NP+88,95

Cvičiť sa oplatí, aj keď celý deň pršalo, predsa tvrdá drina bola odmenená krásnym prvenstvom žien a pekným druhým miestom mužov.

Hor sa takto ďalej

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Zipov/