Dňa 24. júna 2006 sa v obci  Vyšná  Šebastová  konalo okresné  kolo  PP dorastu. Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu  Prešov.

Štáb súťaže :  náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl. rozhodca Peter Cápay, taj. súťaže Mária Humeňanská, organizačná  komisia Pavol Kravjar, hospodárska komisia Viktor Baran, hl. rozhodca disc. požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.

Dosiahnuté  výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská  Nová  Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09

Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice  115,28,  Fričovce 118,59, Vyšná  Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91

Na 14. ročníku Šarišského pohára dňa 1. júla v Giraltovciach budú  okres reprezentovať  dorastenky a dorastenci  z Bretejoviec, ktorí  dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.

Poďakovanie patrí okrem iného starostovi obce V. Šebastová p. Františkovi  Stanekovi, členom DHZ Viktorovi Baranovi, Pavlovi Kravjarovi a všetkým, členom DHZ a občanom obce V. Šebastová, ktorí  svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto náročného a pekného podujatia.

Dňa 4. júna 2006 bolo vykonané prvé obvodové kolo PP DHZ pre okrsky Sedlice a Rokycany v obci Suchá Dolina. Aj  napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa PP DHZ zúčastnilo 13 DHZ z toho  tri ženské. Počas celej previerky pršalo, ale ani to nezabránilo tomu, aby zúčastnené DHZ nesplnili všetky tri  disciplíny, z ktorých  sa previerka  skladala. Na odborno – teoretickej príprave bol hlavným rozhodcom jediný hasič z povolania, ktorý  sa zapája do  práce v orgánoch DPO p. Slavomír Kočiš, na požiarnom útoku  p. Pavol Fiľakovský a na štafete 8×50 m cik-cak Ľuboš Chomjak. Časy merané  stopkami ručne.

Dosiahnuté  výsledky:

Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice – 145,21 z toho PU 37,61, Radatice – 156,47 , muži : Sedlice – 113,6 Pu 25,19, Ľubovec – 128,91 , Suchá Dolina – 130,55, Miklušovce – 182,19,

Okrsok Rokycany  : ženy : Rokycany – 145,15 Pu – 34,33s, muži . Bzenov I – 115,12 , Bzenov II – 119,73 PU – 24,06s ,Rokycany – 119,89, Kvačany – 126,16, Bajerov – 127,18, Žipov – 147,4

Aj napriek nepriaznivému počasiu nebol ani  jeden pokus v požiarnom útoku  neplatný. Akcia bola veľmi  kladne hodnotená aj starostom obce p.Ondušom, ktorý povedal, že podobné  podujatie v obci  ešte nebolo a táto akcia bola veľkou podporou pre rozvoj požiarnej ochrany v obci. Víťazi kategorii  postupujú  na okresnú pohárovú  súťaž.