Dňa 26.5.2006 sa v obci Hermanovce, v okrese Prešov uskutočnilo okresné kolo celoštátnej hry „PLAMEŇ“.

Súťažilo sa v troch disciplínach: požiarny útok CTIF,

štafeta 8×50 m cik-cak

odborno-teoretická príprava.

Súťaže sa zúčastnilo 30 kolektívov MP : 21 kolektívov chlapcov a 9 kolektívov dievčat. Domáci usporiadatelia na čele s riaditeľom ZŠ p. Dušanom Miškufom a veliteľom DHZ p. Antonom Kovalikom, vytvorili na malej ploche výborné podmienky pre súťažiacich. Kolektívy boli veľmi dobre pripravené, čo sa odzrkadlilo na celom priebehu súťaže. Veľká škoda, že u mladých požiarnikov sú veľmi prísne kritéria. Doplatili na to hlavne nováčikovia. Prejavilo sa to aj v domácom kolektíve. Tento po dlhšej prestávke chcel nadviazať na veľmi dobré výsledky svojich predchodcov, čo sa im nepodarilo naplniť. Ale aj 6. miesto ZŠ Hermanovce je dobrým výsledkom.

Ťažké to majú aj vedúci, lebo majú malý počet detí a nie všetky sú športovo nadané. Im patrí chvála za to, že z toho mála, čo majú, dokážu tie deti pripraviť na tieto súťaže. Ich voľný čas je na nezaplatenie, ako aj voľný čas detí, ktoré majú záujem o túto činnosť. Chcem vyzdvihnúť aj prácu rozhodcov. Tu dostali príležitosť mladí rozhodcovia, ktorí v tomto roku získali odznak odbornosti „Rozhodca“ a svoje povinnosti si plnili na veľmi profesionálnej úrovni. Problémy, ktoré sa vyskytli počas súťaže hravo zvládli a ich verdikty prispeli k hladkému priebehu súťaže.

Na veľkú škodu bolo, že nám na tomto podujatí neprialo počasie. Bolo pod mrakom, sem tam aj zapršalo. Z tohto dôvodu prišlo aj menej divákov, ale chod súťaže to nenarušilo. Účastníci mali zabezpečenú stravu. Podával sa výborný hasičský guláš, ktorý deťom veľmi chutil. Poďakovanie patrí kuchárkam, ktoré sa postarali  o naše hladné ratolesti.

Po ukončení súťaže bolo vyhodnotenie kde boli odovzdané diplomy a ceny, ako aj ocenenie „Najlepší vedúci KMP“, ktoré získal p. Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ Hermanovce. Primátor mesta Prešov udelil vecný dar pre najmladšieho účastníka, ktorým bol Daniel  Magda z Víťaza.

Výsledky okresného kola hry Plameň na prvých troch miestach sú nasledovne:

Chlapci : Široké II – 103,29, Široké I – 111,84, Hrabkov I – 115,99, Chminianská N.Ves I 134,53, Bertotovce – 135,40, Hermanovce I – 153,72, Sedlice – 154,34, Hrabkov II – 155,84, Chminianská N Ves II – 156,38, Kendice – 161,22, Víťaz – 168,79, Svinia – 170,90, Križovany II – 173,81, Kojatice – 182,53, Ľubovec – 190,90, Križovany I – 197,78, Hermanovce II – 207,44, Bzenov – 215,86, Ovčie I – 224,99, Veľký Slivník – 234,60, Ovčie II – 301,82

Dievčatá : Široké – 107,63, Prešov – 153,00, Ovčie – 158,84, Sedlice – 164,49, Lemešany – 169,63, Kendice – 180,81, Bertotovce – 184,85, Bzenov – 217,08, Kojatice – 240,60

Ešte raz by som sa chcel poďakovať kolektívu učiteľov na čele s p. Miškufom,  ďalej p. Kovalikovi a členom DHZ Hermanovce za skvele zvládnutú súťaž, ako aj vedúcim KMP a súťažiacim. Prajem im do budúcna, aby sa všetci len zlepšovali a hlavne robili dobré meno sebe, obci a okresu.