Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou ku oltárikom. Taktiež vo Veľkonočnú sobotu sme prvý raz prevzali stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách v uniformách. Pri hrobe sa vystriedali v hliadkach títo členovia: Pavol Fiľakovský, Ľuboš Chomjak, Milan Chomjak, Emil Fiľakovský, Miloš Timko, Peter Fiľakovský, Marek Joščák a Martin Fiľakovský. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.