Dňa 4. júna 2006 bolo vykonané prvé obvodové kolo PP DHZ pre okrsky Sedlice a Rokycany v obci Suchá Dolina. Aj  napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa PP DHZ zúčastnilo 13 DHZ z toho  tri ženské. Počas celej previerky pršalo, ale ani to nezabránilo tomu, aby zúčastnené DHZ nesplnili všetky tri  disciplíny, z ktorých  sa previerka  skladala. Na odborno – teoretickej príprave bol hlavným rozhodcom jediný hasič z povolania, ktorý  sa zapája do  práce v orgánoch DPO p. Slavomír Kočiš, na požiarnom útoku  p. Pavol Fiľakovský a na štafete 8×50 m cik-cak Ľuboš Chomjak. Časy merané  stopkami ručne.

Dosiahnuté  výsledky:

Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice – 145,21 z toho PU 37,61, Radatice – 156,47 , muži : Sedlice – 113,6 Pu 25,19, Ľubovec – 128,91 , Suchá Dolina – 130,55, Miklušovce – 182,19,

Okrsok Rokycany  : ženy : Rokycany – 145,15 Pu – 34,33s, muži . Bzenov I – 115,12 , Bzenov II – 119,73 PU – 24,06s ,Rokycany – 119,89, Kvačany – 126,16, Bajerov – 127,18, Žipov – 147,4

Aj napriek nepriaznivému počasiu nebol ani  jeden pokus v požiarnom útoku  neplatný. Akcia bola veľmi  kladne hodnotená aj starostom obce p.Ondušom, ktorý povedal, že podobné  podujatie v obci  ešte nebolo a táto akcia bola veľkou podporou pre rozvoj požiarnej ochrany v obci. Víťazi kategorii  postupujú  na okresnú pohárovú  súťaž.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.