Dňa 3. júna  2007 sa konalo  prvé  obvodové  kolo športovej  súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany, ktoré  za mimoriadne nepriaznivého  počasia bolo  v obci  Žipov. Súťažilo  sa podľa nových  pravidiel požiarnického  športu, v štafete  8x50m a požiarnom útoku. Časy merané  ručne.

Dosiahnuté  umiestnenie hasičských  družstiev po  okrskoch:

Okrsok Sedlice – ženy : Sedlice 150,05, Radatice 181,26, muži : Ľubovec 112,49, Sedlice 118,16, Radatice 145,46, Miklušovce 153,80,

Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 148,43, muži : Bajerov II 116,47, Žipov 116,61,Bzenov I 119,84,Bzenov II 129,8,Rokycany 142,04,Bajerov II  NP+88,95

Cvičiť sa oplatí, aj keď celý deň pršalo, predsa tvrdá drina bola odmenená krásnym prvenstvom žien a pekným druhým miestom mužov.

Hor sa takto ďalej

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Zipov/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.