« Predošlá stranaĎalšia strana »

Dňa 9.10.2015 sa konal už 12. ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátorky mesta Prešov. Mladí hasiči súťažili v štafete 5×35 metrov, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Družstvá dostávali k času, ktorý bol súčtom časov zo všetkých troch štafiet aj výhodové body za vek. Súťažilo sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá : Šuňava III 115,41, Šuňava I 118,07, Chminianska Nová Ves I 119,21, Široké I 120,13, Bystré I 124,02, Šuňava I 124,29, Široké II 130,55, Demjata I 131,18, Poproč 131,75, Chminianska Nová Ves II 132,96, Sedlice I 137,87, Kojatice I 139,11, Hrabkov 144,99, Kľušov 150,55, Kojatice II 151,16, Veľký Slivník 165,65, Sedlice II 173,26, Lipníky 195,12, Demjata II 213,71
Chlapci : Šuňava I 106,51, Široké I 111,60, Podolinec II 117,35, Víťaz I 126,47, Šuňava II 128,36, Víťaz II 129,81, Podolinec I 130,92, Forbasy I 134,67, Sedlice II 137,04, Fulianka 137,77, Chminianska Nová Ves I 139,36, Bystré II 141,25, Hrabkov 141,55, Široké II 143,78, Chminianska Nová Ves II 146,76, Bystré I 149,03, Forbasy II 156,75, Sedlice I 165,65, Velký Slivník 195,15
Najmladšia súťažiaca Michaela Smolková- Široké. Najmladší súťažiaci Dávid Sabol- Veľký Slivník – ceny zakúpil a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Ceny útechy pre posledné družtvo dievčat –Demjata a chlapcov Veľký Slivník zakúpila Eliška Tomčová-odovzdal predseda DHZ Prešov Ing.Peter Tomčo.
Najlepším vedúcim KMH pre rok 2015 sa stal Peter Fiľakovský zo Sedlíc.
Odovzdané boli pamätné plakety mestu Prešov, OR HaZZ,OV DPO Bardejov a predsedovi KV DPO Prešov Mariánovi Rušinovi.
Halová súťaž má dlhoročnú tradíciu a veríme že bude ešte veľa ďalších ročníkov, čím sa nám bude dariť zapájať tých najmladších občanov do našej dobrovoľnej práce. Veľké poďakovanie patrí všetkým rozhodcom, usporiadateľom, vedúcim KMH a aj súťažiacim, za dobré výkony a chovanie. Pomoc pri organizovaní tohto podujatia bola ocenená udelením medaily za spoluprácu III.stupňa ,ktorá bola odovzdaná riaditeľovi Spojenej strednej školy Ľudmily Podjavorinskej p. Muškovi.
foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2015

Dosiahnuté výsledky :
Ženy Š.Poruba 17,62, Bretejovce 20,51, Kendice 20,86, V.Šebastová 31,39
Muži : Hermanovce 15,39, Bertotovce 16,01, Bystré 16,40, Žehňa 16,71, Bretejovce 17,49 , Šarišské Bohdanovce 18,03, V.Šebastová 18,35, Kendice 19,01, Š.Poruba 21,71, Lesíček 21,95, Okružná 23,27, Sedlice 23,65, Prešov 24,65

Tak ako každý rok, aj tento rok sa 29.08.2015 naši malí hasiči zúčastnili súťaže o putovný pohár – Memoriál Ing. Imricha Tomka. Deti ukázali svoju šikovnosť a tak už po druhýkrát si dievčatá doniesli putovný pohár domov. Chlapci skončili na druhom mieste a tiež prišli domov s pekným pohárom.

Výsledky: chlapci – Rákoš C výsledný čas 140,44; Sedlice 153,53; Nový Salač 164,09; Slanská Huta 165,18; Rákoš B 176,35; Slanec 179,56; Rákoš A 185,99
dievčatá – Sedlice 151,85; Rákoš 166,13; Slanská Huta 182,71 a Nový Salaš 184,81

Nakoľko sa v tento deň prelínala súťaž aj O Šarišský pohár v Havaji, deti boli sprevádzané len starostom obce a ďalšími dvomi členmi DHZ. Z tohto dôvodu nie sú k dispozícii ani žiadne fotografie.

Dorastenky : Hubošovce SB 22,15, Nová Ľubovňa SL 26,85, Chmiňany PO 27,15, Stebník Bj 31,12
Ženy : Hrabovce BJ 18,08, Chminianska Nová Ves PO 18,63, Kyjov SL 23,56, Tichý Potok SB 25,61, Kuková SK 27,08
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov 21,67,
Dorastenci : Lúčka SB 16,15, Stebník BJ 16,89, Vyšný Mirošov SK 17,84, Sedlice PO 20,55, Forbasy SL 41,88
Muži nad 35 rokov :Roškovany SB 17,43, Bretejovce PO 20,71, Kurov BJ 25,54, Giraltovce SK 32,13
Muži : Hrabovec BJ 15,12, Milpoš SB 15,43, Becherov BJ 15,69, Brestov PO 16,06 , Tichý Potok SB 16,59, Drienov PO 16,65, Svidník SK 16,75, Nová Ľubovňa SL 20,03, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Mladí hasiči : Široké PO 24,09, Lúčka SB 28,94, Hniezdne SL 30,47, Nová Ľubovňa SL 31,38, Lúčka SK 43,31, Hrabkov PO 54,09, Torysa SB 59,94, Sveržov BJ 68,57, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Profesionálni hasiči :Prešov 22,78, Stará Ľubovňa 22,83, Bardejov 23,39, Svidník 27,53
Umiestnenie okresov v celkovom hodnotelí : Prešov a Sabinov 45 bodov, Bardejov 37 bodov, S. Ľubovňa 26 bodov , Svidník 19 bodov

Dňa 29.júna 2015 sa na Odbornej škole Volgogradská 1. konal prvý ročník súťaže mladých hasičov o pohár riaditeľa školy. Funkcionári OV DPO Prešov boli veľmi milo prekvapení priestormi a možnosťami,ktoré poskytuje areál školy.V budúcnosti tieto priestory, aj vďaka podpore pedagógov a vedenia školy budú určite využité jednak na propagáciu učebného odboru ,zaoberajúceho sa požiarnou technikou a v neposlednom rade rozvojom požiarných zručností a získavaním mladých ľudí pre vstup do radov dobrovoľných hasičov.
Do súťaže sa zapojili dve družstvá mladých hasičov z Bystrého -súťažili v dvoch pokusos štafety cik-cak na 8x50m, družstvá dorastencov – chlapci a dievčatá, ktorí mali jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8×50 m cik-cak. Výsledný čas súčet časov obidvoch pokusov ,u žiakov lepšia štafeta.
Dosiahnuté výsledky :
žiaci : dievčatá Bystré 101,13, chlapci Bystré 104,46
dorastenky : Svinia 127,87, Rokycany 130,58, Bretejovce 138,00, Šindliar 149,34, Chmiňany NP+97,74
dorastenci : Lažany 104,39, Sedlice 109,13, Chminianska Nová Ves 109,79, SOŠ Prešov I 119,67, SOŠ Prešov II 127,57, Rokycany 149,75, Záborské NP+82,95, Bzenov NP+88,03, Bertotovce NP+96,32
Foto Peter Cápay: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_na_odbornej_skole_2015

Dňa 28.júna 2015 sa na ihrisku obce Hrabkov konalo Okresné kolo mužov a žien nad 35 a 30 rokov. Táto súťaž je v podstate vyvrcholením súťaží tých starších hasičov a hasičiek,ktorí ale svojimi výkonmi dokazujú,že ešte nepatria do starého železa. Usporiadajúci DHZ aj napriek únave po sobotňajších oslavách 110. výročia založenia zboru dokázal,že je na hasičov a starostu so svojím poradným zborom spoľahnutie a sú schopní zorganizovať takúto náročnú akciu. Srdečná vďaka.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy
Hrabkov 22,47, Sedlice 30,30, Fričovce 39,72,
Muži :
Bretejovce 19,50, Sedlice 19,62, Chmiňany 24,64, Hendrichovce 24,66, Šarišská Poruba 29,85, Župčany 29,93, Hrabkov a Križovany obidva pokusy neplatné, pravdepodobne ako následok náročného jednania s priateľmi – hasičmi z Poľska.
Vyhodnotené boli aj tradičné kategórie tejto súťaže:
-najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá z Fričoviec
-najťažší súťažiaci Jaroslav Kotulič zo Sedlíc,
-najstarší súťažiaci Jozef Štofko z Chminian,
-najťažšie HD Sedlice 780 kg
-najstaršie HD Chmiňany 398 rokov

Foto Peter Cápay: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_nad_35_Hrabkov_2015

nácvik a súťaž: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Sutaz_muzov_nad_35_rokov_a_zien_nad_30_rokov_2015

Dňa 7.6.2015 sa v obci Drienov konala Okresná súťaž hasičského dorastu,žien a mužov.
Každé družstvo malo jeden pokus v požiarnom útoku a jeden pokus v štafete 8×50 m do oválu. Časy na PU merané elektrickou časomierou. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Dorastenky :
Terňa 114,24, Svinia 127,00, Chmiňany 128,32, Kojatice 162,86, Bretejovce NP +93,93, Šindliar NP+ 98,53
Dorastenci :
Prešov 114,85, Sedlice 127,62, Bertotovce NP+81,97, Lipníky NP+102,53
Ženy : Chminianska Nová Ves 108,15, Terňa 109,38, Šarišská Poruba 114,20, Kendice 118,09, Lemešany 123,55, Chmiňany 123,94, Gregorovce 126,97, Rokycany 128,35, Šarišské Bohdanovce 130,71, Vyšná Šebastová 148,58, Sedlice 152,89, Žehňa NP+93,46,
Muži :
Drienov 91,48, Ľubovec 91,99, Brestov 95,29, Šindliar 95,47, Hendrichovce 96,24, Pušovce 96,60, Hermanovce 97,17, Veľký Slivník 100,27, Kendice 103,19, Víťaz 103,21, Bretejovce 104,58, Šarišské Bohdanovce 105,86, Lemešany 107,09, Gregorovce 109,46, Záborské 112,16, Fintice 112,56, Terňa NP+75,10

Foto Peter Cápay : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_Drienov

Dňa 5.6.2015 sa v obci Lemešany konalo okresné kolo hra Plameň. Súťažilo sa v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov a pripočítaním výhodových bodov za vek.
Umiestnenie.
Dievčatá :
Široké 128,56, Hrabkov 133,92, Sedlice 134,59, Chminianska Nová Ves 143,25, Lemešany 184,21, Demjata 219,90
Chlapci : Hrabkov 119,19, Víťaz 128,73, Sedlice 130,54, Chminianska Nová Ves 131,04, Široké 134,94, Ľubovec 150,42, Križovany 157,98
Najmladšia súťažiaca : Michaela Vihonská – Široké 8 rokov
Najmladší súťažiaci Tadeáš Lazorčík z Ľubovca 7 rokov
KMH s najnižším počtom bodov KMH Demjata – cenu venovala Eliška Tomčová

Foto: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2015

Dňa 10.5.2015 sa v obci Klenov konalo 1. obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Rokycany a Sedlice. Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8×50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne, výsledný čas je súčtom časom obidvoch pokusov. Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe, pretlakový ventil.
Okrsok Rokycany :
Ženy : Rokycany 146,34, Kvačany NP+113,62
Muži : Bajerov 111,64, Bzenov 114,16, Rokycany I 122,75, Kvačany NP+102,33

Okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice NP+106,58
Muži : Ľubovec 102,45, Klenov 124,67, Radatice 128,59, Miklušovce 131,29, Suchá Dolina 138,71, Sedlice 144,34

Aj keď počasie súťažiacim ako obyčajne v tomto okrsku neprialo,súťaž bola organizačne výborne pripravená, za čo patrí vďaka hasičom z Klenova a obecnému zastupiteľstvu.Dobrý výkon podali aj rozhodcovia a uznanie patrí aj súťažiacim.

Foto Peter Cápay : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Klenov_2015_Obv.ko lo

Dňa 10.októbra 2014 v Prešove OV DPO v spolupráci s mestom Prešov, DHZ Prešov a ďalšími dobrovoľnými funkcionármi pre KMH zorganizovali už 11. ročník halovej súťaže O pohár primátora mesta Prešov.
Slávnostného otvorenia hasičskej súťaže sa za MsÚ zúčastnili JUDr.René Pucher a Mgr.Kamil Sepeši, za KR a OR HaZZ Ing.Peter Krajňák a Slavomír Kočiš, riaditeľ Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej Ing.Anton Muška, členovia predsedníctva OV DPO a veľa priaznivcov akcií na podporu práce mladých hasičov.
Súťažili 5-členné družstvá v štafete 5×35 m – dráhy umiestnené vedľa seba, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledný čas je súčtom časov štafiet,od ktorého boli odpočítané výhodové body za vek.
Výsledky :
Kategória dievčatá :

Široké I 112,32, Široké II 117,63, Šuňava PP 118,05, Hrabkov 125,13, Sedlice II 129,52, Chminianska Nová Ves 133,63, Holumnica KK 138,90, Forbasy SL 140,26, Lipníky 143,41, Podolinec SL 144,71, Bystré I VV 146,31, Kľušov BJ 152,84, Demjata II 155,11, Bystré II VV 157,16, Kojatice I 157,81, Kojatice II 157,95, Demjata I 158,38, Chmeľová BJ 176,26, Sedlice I 186,30,
Kategória chlapci :
Široké II 105,49, Šuňava III 112,81, Chminianska Nová Ves 115,30, Holumnica KK 117,91, Šuňava I PP 125,80, Víťaz II 127,38, Široké I 128,75, Hrabkov 129,71, Forbasy SL 134,31, Sedlice I 135,74, Šuňava II 137,29, Bystré VV 141,40, Fulianka 143,06, Víťaz I 146,98, Chmeľová BJ 164,55, Sedlice II 164,71, Veľký Slivník 192,98,
Putovný pohár primátora mesta Prešov v obidvoch kategóriach získali mladí hasiči a hasičky zo Širokého.Ceny pre súťažiace družstvá boli zakúpené z prostriedkov MsÚ Prešov.
Najmlašia súťažiaca Michaela Vihonská Široké ,najmladší chlapec Jakub Kmec Veľký Slivník – ceny venoval OV DPO a DHZ Prešov,
Najmladšie družstvo dievčatá Sedlice I , chlapci V.Slivník –ceny venoval predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Jozef Vardžík Široké
Zdravotnú službu zabezpečovali šikovní muži Stanislav Popadič a Martin Majurský z Prešovskej univerzity v Prešove,katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Príjemnú atmosféru celého podujatia a ozvučnenie zabezpečovali členovia DHZ Kojatice.
Poďakovanie patrí všetkým,ktorí pomohli pri organizácii súťaže,vrátane rozhodcov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2014

Prevzaté od : Peter Cápay

Dňa 28.9.2014 sa konala posledná tohtoročná pohárová súťaž pre DHZ. Bola to jedna z najťažších súťaží v okrese Prešov s požiarnym útokom z nasatím vody z vodného zdroja a útokom na sklápacie terče do kopca. Aj keď podmienky v Bzenove sú náročné na vycvičenosť zúčastnených súťažiacich, ale aj dokonale preveria techniku hasičov. Aj napriek tejto náročností všetky hasičské družstvá ukončili súťaž s platným pokusom. Do hodnotenia sa počítal čas lepšieho pokusu.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy : Kendice 28,82, Sedlice 34,80
Muži : Kendice 21,69, Fintice II 23,83, Rokycany 24,84, Fintice I 25,24, Bzenov I 25,72, Vyšná Šebastová 26,23, Lesíček 26,42, Bzenov II 26,71, Kvačany 28,27, Sedlice 28,77, Kojatice 28,99, Chmeľov 30,74, Čičava 31,34, Vyšná Šebastová II 31,60, Chminianska Nová Ves 34,11, Radatice 43,12
Počas prestávky obec pripravila súťaže pre deti a divákov súťažiacich zabávala prešovská skupina Mloci.
Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, rozhodcom aj organizačnému štábu z obce pod vedením starostky obce p.Heleny Jurášovej.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2014

Prevzaté od : Peter Cápay

Každé družstvo malo jeden pokus.
Ženy : Lemešany 12,87, Bretejovce II 15,50, Bretejovce I 20,84
KMH Lemešany NP
Muži : Kendice 8,19, Bretejovce II 8,53, Bretejovce I 9,08, Brestov I9,78, Brestov III 9,97, Drienov I 10,39, Fintice I 10,49, Drienov III 10,66, Sedlice 11,72, Lemešany 11,84, Trsťany 11,87, Ďurďošík 12,82, Brestov II, Lemešany II , Fintice II, Drienov II a Kendice II NP

Prevzaté od : Peter Cápay

V nedeľu 20. júla 2014 sa uskutočnili oslavy 120. výročia hasičskej organizácie Šarišskej župy a 90. výročia obnovenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Sedlice.

Prvá písomná zmienka o založení hasičskej organizácie v obci Sedlice je z roku 1894.

V dokumente  „ Hlavná správa o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy s prihliadnutím na zadelenie do stotín, oddielov a čiat“ – z 25. júla 1894, sa uvádza, že hasičská organizácia v Sedliciach patrila do Okresnej hasičskej organizácie Široké, do  XIX. Rokycanskej stotiny, kde veliteľom stotiny bol Piller Kálman statkár z Pekľan, veliteľom oddielu Ondrik Pál, kňaz zo Sedlíc a veliteľom čaty bol učiteľ Murin Antal.

Reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru v Sedliciach bola v roku 1924, keď bola obnovená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

Samotným oslavám predchádzala slávnostná členská schôdza, konaná v sobotu  19. júla 2014. Schôdzu otvoril a viedol predseda DHZ Pavol Fiľakovský, ktorý privítal všetkých prítomných členov a vzácnych hostí: Pavla Ceľucha – vedúceho oddelenia operatívneho riadenia prezídia HaZZ SR, Jiřího Roda – starostu mesta Sedlice ČR (nášho družobného partnera), Karola Ambruša – starostu SDH Sedlice ČR, Josefa Keřku – veliteľa SDH Sedlice ČR, Máriu Humeňanskú – riaditeľku OV DPO Prešov, Ing. Mareka Angeloviča – predsedu OV DPO Prešov, Milana Tomča – podpredsedu okresného veliteľa OV DPO Prešov a Luboša Markuša – podpredsedu OV DPO pre mládež ako aj hasičov z SDH Sedlice ČR. Po privítaní, členka výboru Lívia Fiľakovská predniesla prítomným históriu hasičstva a súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru a jeho významnú úlohu v obci. Následne pán Pavol Ceľuch odovzdal predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému Čestnú zástavu DPO SR a starosta mesta Sedlice z ČR k nej pripol pamätnú stuhu.

Pri tejto slávnostnej schôdzi boli členom DHZ Sedlice odovzdané stužky Za vernosť 10, 20 a 30 rokov ich činnosti a tiež medaily predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému Za príkladnú prácu a od starostu SDH z ČR Karla Ambruša aj medaila Za spoluprácu III. stupňa. Od priateľov z českých Sedlíc sme dostali krásne dary v podobe sekery ale aj „zásahového vozidla“, ktoré budú zdobiť našu Hasičskú stanicu.

Samotné oslavy vyvrcholili v nedeľu požehnaním sochy sv. Floriána na Hasičskej stanici, a Čestnej zástavy, kde sa po tomto slávnostnom akte všetci v sprievode presunuli do Kostola Premenenia Pána na slávnostnú sv. omšu.

Po nej nasledoval slávnostný obed a pokračoval hlavný program. Prítomní a obyvatelia boli oboznámení s históriou hasičstva v obci, ktorá siaha až do 80. rokov 19. storočia. Po tejto histórii nasledovala ukážka zostavy cvičení na rebríkoch, ktorú predviedli dievčatá z SDH Sedlice ČR. Ukázali svoju zručnosť nielen pri rebríkoch, ale aj pri samotnej súťaži požiarneho útoku. Súťaže sa zúčastnili tri ženské a tri mužské družstvá – z DHZ Sedlice SR, SDH Sedlice ČR a DHZ Nový Salaš (okres Košice). Súťaž prebiehala podľa pravidiel požiarnického športu na sklápacie terče. Na prvých miestach sa umiestnili domáci, druhé si obhájili muži a ženy z SDH Sedlice ČR a tretie si odniesli ženské a mužské družstvo z Nového Salaša.

Po odovzdaní pohárov a ďalších upomienkových predmetov oslavy pokračovali ukážkami špeciálnej hasičskej techniky, ktorú predviedli členovia HaZZ Prešov a kultúrnym programom, ktorý pripravil Detský folklórny súbor Sedličan, Folklórny súbor Sedličan, Tanečná skupina mesta Sedlice z ČR, ako aj Folklórny súbor Raslavičan, ktorý sprevádzala Ľudová hudba Stanislava Baláža. Po ich vystúpení hrali Muzikanci raslavicke pod vedením Antona Lamanca ml.

Program pokračoval tanečnou zábavou, ktorá tento slávnostný deň ukončila v neskorých nočných hodinách.

Dňa 5.júla sa sa konala v obci Križovany okresná pohárová súťaž mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Podujatie začalo posvätením sochy sv.Floriána a novej zástavy DHZ. Potom začalo výborne pripravené hasičské podujatie tých starších ročníkov, ktoré si stále vzájomným súperením pripomínajú roky mladosti v radách dobrovoľných hasičov.
Každé družstvo malo dva pokusy, časy merané elektrickou časomierou, do výsledku sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky
Ženy : Hrabkov 24,19, Sedlice 27,61
Muži : Bertotovce 19,49, Hrabkov 19,67, Chmiňany 20,49, Župčany 21,52, Križovany 21,66, Hendrichovce 22,20, Ondrašovce 22,96, Sedlice 24,08, Chminianska Nová Ves 28,12, Bretejovce NP.Ceny pre víťazov obidvoch kategorii venovala firma PRO SAFETY.SK,s.r.o., Tarasa Ševčenka 2/A Prešov

Najstaršie hasičské družstvo muži Hrabkov 387 rokov
Najťažšie družstvo muži Hrabkov 765 kg
Najťažší súťažiaci Jaroslav Kotulič zo Sedlíc 140 kg
Najľahší súťažiaci Alžbeta Lucová z Chminianskej Novej vsi 48 kg
Najstaršia žena Pavlína Ivanová zo Sedlíc
Najstaší muž Jozef Štofko z Chmiňan 83 rokov.
Ceny pre ostatných,hodnotených v kategoriách “NAJ” venoval starosta obce Križovany Cyril Harničár,ktorému dodatočne blahoželáme k meninám a narodeninám a zároveň ďakujeme za vytvorenie pekného súťažného prostredia.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovany_2014

Prevzaté od : Peter Cápay

Obec Záhradné sa 29.júna zaplnila dobrovoľnými hasičmi z celého okresu a ich priaznivcami. Počasie hasičom a hosťom naozaj ukázalo svoju príjemnú tvár a tak sa mohla vykonať Okresná pohárová súťaž dorastu a okresné kolo pohárovej súťaže mužov a žien – víťazov obvodových kôl. Medzi mužmi bolo aj 5 družstiev a tri ženské družstvá, ktoré dosiahli v celkovom hodnotení časov z obvodových kôl ďalších 5 a tri najlepšie časy v PÚ.
Každé družstvo malo dva pokusy v PÚ s vodou na sklápacie terče. Časy merané elektrickou časomierou. Započítal sa lepší z dvoch pokusov.
Výsledné časy dorastu :
Dorastenky : Bretejovce 22,45, Chminianska Nová Ves 24,82, Lemešany NP
Dorastenci : Hermanovce 16,32, Bertotovce 16,49, Chminianska Nová Ves 17,97, Prešov 20,09, Čeľovce 21,66, Svinia 24,12, Sedlice 30,41

Okresné kolo Ženy :
Terňa 17,65, Gregorovce 19,81, Šarišská Poruba 20,87, Sedlice 24,94, Chminianska Nová Ves 25,20, Župčany 26,14, Kendice 33,19, Fričovce 33,60, Bajerov 48,80, Lemešany 52,71,

Okresné kolo
Muži : Hermanovce 14,82, Ľubovec 15,09, Pušovce 15,71, Hendrichovce 15,98, Terňa 16,22, Bertotovce 16,25, Gregorovce 16,87, Brestov 17,01, Chmiňany 17,43, Veľký Slivník 17,53, Záhradné 19,90, Záborské 19,95, Bretejovce 20,19, Tulčík 22,00, Kendice 23,36, Šarišské Bohdanovce 29,08, Šarišská Poruba NP

Za vzornú prípravu a nerušený priebeh okresnej súťaže bol udelený okresným výborom obci a DHZ Záhradné Ďakovný list, DHZ Záhradné za dlhodobo dosahované výsledky v PO medaila Za príkladnú prácu.
Predseda OV DPO odovzdal Ľubošovi Baranovi z Kendíc a Jánovi Ďuranovi zo Šarišskej Poruby medailu Za mimoriadne zásluhy.
Členovia DHZ a obec Záhradné si uctili svojich jubilantou pamätnými predmetmi.

Ceny pre víťazov jednotlivých kategórii boli zabezpečené OV DPO. Tým najlepším boli odovzdané aj putovné poháre.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zahradne_2014

Prevzaté od : Peter Cápay

Dňa 30.mája 2014 sa v obci Kojatice konalo okresné kolo hry Plameň. Za mimoriadne chladného počasia na plochu futbalového štadióna nastúpilo 14 družstiev chlapcov a dievčat, aby ukázali svoje zručnosti pri plnení hasičských disciplín. Súťaž spočívala v štafete 8x50m do oválu s prekážkami a požiarneho útoku CTIF. Každému družstvu boli odpočítané body za vek. Výsledný čas je súčtom všetkých troch časov. Súťažiacich, divákov a hasičských funkcionárov privítal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Hlavný rozhodca súťaže bol Ľuboš Markuš-podpredseda OV pre mládež,hlavný rozhodca štafety 8x50m Peter Fiľakovský a rozhodca na požiarnom útoku CTIF Ing.Peter Tomčo. Vedúca sčítacej komisie Mária Humeňanská – riaditeľka OV DPO.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké 131,81, Chminianska Nová Ves 132,97, Hrabkov 135,44, Sedlice 138,76, Demjata 152,55, Víťaz 166,07, Kojatice 167,38
Chlapci : Široké 119,41, Chminianska Nová Ves 122,83, Sedlice 126,64, Víťaz 127,00, Hrabkov 133,37, Lipníky 167,04, Kojatice 204,23
Vyhodnotení ďalej boli :
Najlepší vedúci KMH Jozef Kočiš z Kojatíc
Najmladší súťažiaci : Ema Liptáková Hrabkov a Šimon Novotný Víťaz.

Povzbudiť starších kamarátov boli aj deti materskej školy z Kojatíc, ktoré s veľkým záujmom sledovali výkony mladých športovcov. Poďakovanie za úspešný priebeh tohto krásneho podujatia v prvom rade patrí p.Márii Humeňanskej, riaditeľke OV DPO, funkcionárom OV DPO, starostom obcí Kojatice, Sedlice a Križovany, riaditeľovi OR HaZZ a všetkým trénerom, ktorí sa podieľali na výcviku družstiev. Súťažiace družstvá boli odmenené aj sladkosťami k MDD. Obci Kajatice a DHZ Kojatice bol udelený Ďakovný list OV DPO.
Mrzí nás iba sústavný pokles počtu kolektívov mladých hasičov, ktoré sa zúčastňujú okresnej súťaže. Veríme, že tento pokles sa zastaví a znovu sa dostaneme k počtom okolo 30 KMH, ktoré sa zúčastňovali okresného kola v minulosti.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Kojatice

Prevzaté od: Peter Cápay

Zúčastnili sa DHZ okrskov Sedlice a Rokycany. Každé družstvo malo 1 pokus PÚ s vodou na sklápacie terča a jeden pokus v štafete 8×50 m. Výsledný čas súčet obidvoch pokusov..

Okrsok Sedlice .
Ženy : Sedlice 144,36
Muži : Ľubovec 109,54, Sedlice 113,758, Klenov 121,15, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+100,88

Okrsok Rokycany:
Ženy : Bajerov 139,44, Kvačany NP+124,28
Muži : Bzenov 109,58, Bajerov 110,03, Kvačany 122,18, Rokycany 130,76, Žipov 131,87

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Rokycany

Dňa 16.05.2014 o 11:00 bol vyhlásený poplach na ul. Pod Kamennou Baňou a v objekte spoločnosti Fragokov. Jednalo sa o odčerpávanie vody zo zatopených oblastí. Naša jednotka dorazila o 11:45 a po príjazde na miesto zásahu bola oboznámená s problematikou samotnej udalosti. Jednalo sa o odčerpávanie vody zo súkromných pozemkov a výrobnej haly firmy Fragokov na Budovateľskej ulici. Na zásah bolo použité plávajúce čerpadlo s výkonom 100 l/min a kalové čerpadlo s výkonom 2000 l/hod. Použité boli aj tri prúdy hadice C52. Po ukončení zásahových prác sa jednotka odhlásila okresnému vieliteľovi a vrátila sa späť na základňu o 16:45.
Zásahu sa zúčastnili: Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Štefan Mačišák a Milan Chomjak

Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány a ciele na ďalší rok.

Tento rok bude pre nás náročný a čaká nás veľa práce, nakoľko v júli oslávime 90. výročie založenia hasičského zboru v obci, ako aj privítame našich družobných priateľov z partnerského mesta Sedlice z Českej republiky. Napriek týmto krásnym udalostiam nesmieme podceniť ani prípravu a výcvik, s cieľom byť stále pripravený pomôcť blížnemu v ohrození života či majetku. Svedčia o tom aj rýchle zásahy vďaka ktorým nedošlo k väčším materiálnym a ekologickým škodám na majetku či prírode. Prvým zásahom bolo uhasenie haluzia po ťažbe dreva v Suchej Doline. Poplach bol vyhlásený 22.04.2013 o 18:10. O 18:25 začali zásahové práce a ukončené boli o dve hodiny, tak aby nedošlo k opätovnému rozhoreniu lesného porastu. Zásahu sa zúčastnili Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš a Miloslav Kočiš. Ďalším výjazdom bol opäť ohlásený požiar v Suchej Doline dňa 23.09.2013 o osemnástej hodine. Od vyhlásenia požiaru bola naša jednotka do 15 minút v plnej výstroji na mieste, kde horela strecha maštale patriacej poľnohospodárskemu družstvu podielnikov Sedlice. Strechu bolo potrebné strhnúť za pomoci háka a následne dvoma prúdmi C uhasiť vzniknutý požiar. Týmto rýchlym zásahom sa podarilo zabrániť šíreniu požiaru, ktorý zapáli neznámi podpaľač. Členmi zasahujúcej jednotky boli Pavol Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Miloslav Kočiš a Štefan Mačišák. Spozorovaný požiar bol aj dňa 29.11.2013 v súkromnom objekte Sedlice č. 164, kde pri údení začali šľahať plamene aj z udiarne. K požiaru bola pripravená technika na výjazd, no rýchlym spozorovaním členov Stanislava Adzimu a Ľubomíra Maďara bol požiar uhasený ručne vedrami s vodou. Jednotka bola skontrolovať požiarovisko a zhodnotila požiar za zlikvidovaný. Aj keď celá Európa bojovala s vodným živlom, nás príroda ušetrila od prietrží a vyliatych potokov, či povodní. Ale ani tu sme nezaháľali a pomáhali sme spoluobčanom pri čistení studní či napĺňaní bazénov. Našou TATROU 815 CAS 32 sme trikrát vyčistili studne, 8 krát sme ju použili na napúšťanie bazénov, dvakrát bola poskytnutá PDP Sedlice pri dodávke vody do postrekovača a čistenie vodojemu, ale aj pri čistení obecných komunikácií a polievaní parku. Naša technika nie je nápomocná len našim spoluobčanom ale aj okolitým obciam, kde sme v auguste v obci Radatice čistili odpadový kanál. Taktiež bola použitá na zabezpečovanie vody pri súťažiach či už pri obvodovom kole u nás, alebo aj v pri pohárovej súťaži v Lemešanoch. Jedným technickým výjazdom bol aj výjazd na STK a EK v Prešove. Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom.
Aby naša technika či výstroj boli vždy pripravené k zásahu, je potrebné občas urobiť údržbu výzbroje a výstroje ale aj samotnej hasičskej stanice. Takéto brigády sme zorganizovali dvakrát, a to na začiatku jarného obdobia a po súťažiach v októbri. Týchto brigád sa zúčastnili: Fiľakovský Pavol, Peter a Martin, Mačišák Štefan, Šebeš Miroslav, Krajňák Imrich, Kočiš Miloslav, Šebeš Stanislav, Chomjak Milan a Krajňák Martin. Chlapi sa starajú o techniku a ženy o čistotu, aby naša stanica bola nie len funkčná ale aj čistá. Preto v jednu júlovú sobotu sa konala brigáda v umývaní okien. Tej sa zúčastnili Lívia Fiľakovská, ml. Jozefína Fiľakovská a Mária Fiľakovská, ml. Dobrým zvykom sa stalo, že začiatkom jari po roztopení snehu je potrebné vyčistiť dvory. Ani tentoraz nesmela chýbať brigáda zberu železného šrotu, ktorá sa konala 13.04.2013 a vyzberalo sa približne 10 000 kg. Do zberného dvoru bolo odovzdané 4 560 kg šrotu, čo pre našu kasu bol príjem 775,- €. Zvyšný šrot je ešte na skládke. Brigády sa zúčastnili: Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Štefan Mačišák a Vladimír Vavrek. Musím tu podotknúť že tieto mená sa opakujú každý rok a preto by som rád pozval k tejto brigáde aj ďalších našich členov, aby sa nehanbili a svoju pomocnú ruku priložili k dielu.
Ďalšou z už tradičných aktivít, ktorú vykonávame rok čo rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Marek Joščák, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský, František Joščák, Milan Chomjak a Miroslav Šebeš.
Aj keď nás žiadna živelná pohroma nepostihla, to však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti. Práve naopak, musíme byť ostražití a pripravení kedykoľvek k zásahu, aby sme vždy vedeli pomôcť v prípade potreby. Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži príprava a zdokonaľovanie sa po fyzickej aj odbornej stránke, čoho dôkazom je aj naša účasť na súťažiach v požiarnickom športe. Je pravda, že tento rok sme neabsolvovali toľko súťaží ako po iné roky, ale keď sa dalo, išli sme. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 24.05.2013 v Hrabkove. Deťom počasie neprialo a za chladu ukázali svoje znalosti v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400 m. Dosiahnuté výsledky sú súčtom času PÚ CTIF, štafety na 400 m a výhodových bodov za vek. Chlapci z desiatich družstiev obsadili pekné 3. miesto s časom 131,90 a dievčatá s časom 128,79 obsadili krásne 2. miesto, zo 7 družstiev a doniesli domov dva pekné poháre. Ďalšou už tradičnou súťažou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú mladí hasiči je “Memoriál Ing. Imricha Tomku“ v obci Nový Salaš – okres Košice okolie. Súťaže sa zúčastnili – jedno 5 členné družstvo dievčat a jedno 5 členné družstvo chlapcov. Obe družstvá sa umiestnili na 5. mieste. Dňa 11. októbra 2013 sa konal už 10. ročník halovej súťaže krúžku mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta. Podujatie má medzi mládežou už tradíciu a postupne sa stáva obľúbenou akciou pre vyplnenie času mládeže. V tomto jubilejnom ročníku boli po prvýkrát zmenené podmienky namiesto 10-členných kolektívov boli 5-členné súťažné družstvá, ktoré súťažili v štafete na 5×35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách, znížený o výhodové body za vek. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov. Schádza sa tu špička z viacerých okresov, aby si zmerali sily aj v netradičných disciplínach. Do súťaže bolo zapojených 46 kolektívov. Našu školu reprezentovali dve družstvá dievčat a dve družstvá chlapcov. Prvé družstvo dievčat obsadilo 8. miesto s počtom bodov 130,79 a druhé družstvo dievčat s 5 trestnými bodmi skončili na 15. mieste, s počtom 148,14. Chlapci aj keď bez trestných bodov obsadili 10. miesto s počtom bodov 126,16 a pätnástu priečku s bodmi 141,77. Strata na prvé miesta bola cez 20 bodov u dievčat aj u chlapcov.
Dva dni po okresnom kole hry Plameň 26. mája 2013, sme otvárali obvodové kolá v našej obci. Boli tu zastúpené dva okrsky – okrsok Sedlice a Rokycany. V okrsku Sedlice súťažili 5 družstvá mužov, z ktorých naši muži s celkovým časom po štafete a požiarnom útoku 115,45 skončili na druhom mieste, za mužmi z Ľubovca. Tretiu priečku obsadili muži z Radatíc. Ženy s celkovým časom 158,49 sa umiestnili na krásnom prvom mieste, nakoľko v našom okrsku nemajú súperky. Hodnotenie bolo súčtom času štafety na 8×50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče. Za okrsok Rokycany taktiež súťažilo 5 družstiev mužov a jedno družstvo žien. Postup na okresné kolo si vybojovali muži Ľubovec a muži Bajerov, a obe ženské družstvá – Sedlice a Kvačany.
Po mesačnej prestávke sme sa 7. júla 2013 v obci Kokošovce už tradične zúčastnili okresného kola žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Súťaže sa zúčastnili 3 ženské a 8 mužských družstiev. Ženy aj keď s časom 28,54 lepším ako pred rokom, predsa len skončili na treťom pohárovom mieste. No nedali sa zahanbiť ani muži a tiež doniesli domov pohár z pekného tretieho miesta s časom 22,81.
Aj keď ženy postúpili na okresnú súťaž, ktorá sa konala 30.07.2013 tej sa nezúčastnili. No nie len oni ale ani dorastenci a dorastenky. Za neúčasť nemôžeme považovať zlyhanie členov alebo techniky. Súťaže sme sa nezúčastnili preto, lebo v tom termíne sme boli pozvaní a pozvanie aj prijali na oslavy 130. výročia založenia SDH Sedlice v Českej republike. Tam si naše družstvo zmeralo sily v útoku s hostiteľmi.
1.septembra sa konala pohárová súťaž o pohár starostky obce Bretejovce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče. Počítaný bol lepší čas pokusu. Táto súťaž nám vôbec nevyšla, nakoľko ženy mali prvý pokus neplatný a druhý s neuspokojivým časom 34,95 im zabezpečil posledné 6. miesto. Ani muži sa nemôžu chváliť keď zo 14 družstiev s časom 23,17 skončili na 12 mieste.
Poslednú pohárovú súťaž sme si ako vždy, nenechali ujsť. Konala sa 29. septembra 2013 v obci Bzenov za krásneho jesenného počasia. Bol to už 13. ročník najnáročnejšej hasičskej súťaže dobrovoľných hasičov okresu Prešov o pohár starostky obce. Pri nej si hasiči zmerali svoje sily, preverili techniku a svoju telesnú prípravu pri zdolaní požiarneho útoku z vodného zdroja do kopca s približne 12 metrovým prevýšením. Nakoľko je málo odvážlivcov súťažiť v takom teréne, súťaže sa zúčastnilo 10 hasičských družstiev a tento rok len mužských. Každé družstvo malo dva pokusy PÚ s vodou na nástrekové terče, kde do hodnotenia sa počítal lepší čas. Naši muži zabojovali, no s časom 30,83 skončili na piatom mieste.
Tento rok aj keď nebol nabitý súťažami ako po minulé roky, bol pre nás významný a plný zážitkov, či nových skúseností. Ako prvý slávnostný akt spomeniem Stretnutie hasičov na Čergove pri soche sv. Floriána. Pamätník sa nachádza na katastrálnom území obce Fričkovce v blízkosti bodu, kde sa pretínajú hranice troch susedných okresov – Bardejov, Prešov a Sabinov. Je najvyššie položeným pamätníkom sv. Floriána na Slovensku, v nadmorskej výške asi 950 m nad morom. Slávnostný akt sa začal o 13,00 hod. sprievodom a položením kytíc. Po krátkej liturgickej pobožnosti, vedenej veľadôstojným pánom Takáčom –správcom fary Osikov sme urobili zápis do pamätnej knihy, ktorá je súčasťou pamätníka. V kultúrnom programe vystúpil aj náš súbor SEDLIČAN a spestril tento krásny deň.
Ďalšou významnou udalosťou bola 07.05.2013 návšteva u prezidenta. Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, prijíma prezident Slovenskej republiky delegáciu dobrovoľných hasičov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď štrnástich členov a funkcionárov DPO SR prijal Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, aby prostredníctvom nich poďakoval všetkým hasičom za prácu, ktorú vykonávajú v prospech svojho blížneho. Jedným z členov delegácie bol navrhnutý OV DPO Prešov a doporučený KV DPO Prešov za celý prešovský kraj, aj náš predseda DHZ Sedlice Pavol Fiľakovský, sprevádzaný starostom obce Imrichom Krajňákom. Pri tejto príležitosti prijal p. Fiľakovský spomienkovú plaketu podpísanú prezidentom DPO SR PhDr. Ladislavom Pethöm a generálnym sekretárom Vendelínom Horváthom. Ako spomienku na toto stretnutie dobrovoľní hasiči odovzdali prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi kovovú repliku historického hasičského vozidla.
Asi najväčším zážitkom nie len pre nášho predsedu DHZ Pavla Fiľakovského, ale aj pre nás všetkých členov by mal byť titul Zaslúžilý člen DPO SR.
Dňa 16. mája 2013 v Dome odborov v Žiline otvorili fanfáry a hymna Slovenskej republiky slávnostný akt odovzdávania titulov Zaslúžilý člen DPO SR. Toto najvyššie vyznamenanie je udeľované od roku 1983 a v samostatnej Slovenskej republike od roku 1994. Slávnostný akt začal svojim vystúpením generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Po jeho vystúpení nasledovalo samotné oceňovanie členov, kedy si prítomní po vypočutí svojho životopisu a podpísaním sa do Knihy Zaslúžilých členov DPO SR na rok 2013 prevzali z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa najvyššie ocenenie DPO SR – titul Zaslúžilý člen DPO SR. Tento krásny titul si prevzal aj náš predseda DHZ Pavol Fiľakovský. Udeľovania sa zúčastnilo 43 dobrovoľných hasičov z celej republiky. V záverečnom príhovore generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vyslovil presvedčenie, že najvyššie ocenenie DPO SR sa dostalo do správnych rúk. Poprosil prítomných ocenených, pokiaľ im to zdravotné a fyzické možnosti dovolia, aby aj naďalej pomáhali pri plnení úloh, ktoré DPO SR realizuje a zaželal im pevné zdravie, vnútornú pohodu a spokojnosť z vykonanej práce. Pavla Fiľakovského sprevádzali pri tomto krásnom udelení titulu manželka Mária, dcéra Lívia, starosta obce Imrich Krajňák, riaditeľka OV DPO Prešov Mária Humeňanská, predseda OV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič a bývalý riaditeľ OV DPO Štefan Mikolaj. Verím, že je to významný deň, ktorý sa zapíše do histórie DHZ Sedlice. Tým by som chcel poďakovať za celý zbor nášmu predsedovi Pavlovi Fiľakovskému za jeho obetavosť a prácu, ale aj celému vedeniu OV DPO Prešov na čele s riaditeľkou p. Humeňanskou a predsedom OV DPO Ing. Marekom Angelovičom za navrhnutie o udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR Pavlovi Fiľakovskému.
Ďalšou krásnou utkvelou spomienkou ale aj zážitkom pre niektorých členov DHZ sa stala návšteva u našich družobných partnerov z mesta Sedlice v Českej republike.
Ešte začiatkom leta sme dostali pozvanie k oslavám 130. výročia založenia SDH Sedlice, okres Strakonice. Toto pozvanie sme prijali s nadšením a tešili sa na našich susedných priateľov. Výpravu tvorilo 7 členov výboru DHZ so starostom obce a jedno družstvo mužov, ktorí si priateľsky zmerali sily v požiarnom útoku s našimi hostiteľmi.
Po príchode sme boli vrelo privítaní na mestskom úrade starostom mesta Ing. Jiřím Rodom neskôr naše kroky smerovali do ich „hasičárny“. Nekonečne dlhé objatia medzi predsedom DHZ Sedlice Pavlom Fiľakovským a starostom SDH Sedlice Karolom Ambrošom ako aj ďalšími členmi hovorili sami za seba, aké sú nadobudnuté priateľstvá krásne a pevné.
V podvečerných hodinách sme prijali pozvanie na slávnostnú členskú schôdzu, kde náš predseda stručne porozprával o živote a práci nášho DHZ a pripol stuhu s venovaním od DHZ Sedlice, na novú hasičskú zástavu venovanú od mestského zastupiteľstva. Na návrh DHZ Sedlice, udelil OV DPO v Prešove predsedovi a veliteľovi SDH Sedlice Medailu za spoluprácu III. stupňa, ktorú im odovzdal Pavol Fiľakovský, František Joščák a starosta Imrich Krajňák. Starosta obce ešte odovzdal predsedovi SDH Pamätnú plaketu za obec Sedlice. Na oplátku sme my od nich dostali Pamätné listy pri príležitosti spomínaného výročia. Vyvrcholenie samotných osláv bolo pripravené na nasledujúci deň. Slávnostný sprievod sprevádzaný dychovou hudbou ako aj historickou a modernou hasičskou technikou sa presúval mestom až na miestne futbalové ihrisko, kde slávnosť pokračovala do neskorých večerných hodín. Nechýbali samozrejme ukážky hasičskej techniky ako aj činnosť hasičov pri vyslobodzovaní osôb z havarovaného vozidla. Slávnosť spestrili vystúpením mažoretky, ale aj miestny folklórny súbor českou polkou či mazurkou. Ako vždy nesmeli chýbať ani tradičné cvičenia na rebríkoch, ktoré chlapci ale aj dievčatá z SDH Sedlice predvádzajú na vysokej úrovni. Nádherný útok s vodou, ktorý za pomoci učiteliek MŠ predviedli deťúrence do 7 rokov asi nenechal nikoho na pochybách, že raz aj z týchto detí budú skvelí hasiči. V posledný deň sme si urobili pekný výlet do Prahy, kde nám aj počasie spríjemnilo tento náš spoznávaco-kultúrny deň. Všetky tieto krásne zážitky nám ostali v spomienkach a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, tento krát u nás, keď náš DHZ oslávi 90. výročie svojho založenia v lete tohto roku.

A konečne je tu ten deň, ktorého sa už mnohí nevedeli dočkať. Je 25. august – nedeľa a pre nás a naše rodiny je to zaslúžený a očakávaný odpočinok. Tak ako sa už stalo zvykom, sa koncom prázdnin vyberáme za vodou a slniečkom. Tento krát sme si vybrali Thermal park Vrbov. Nedeľa bola naozaj krásna a horúca a určite všetkým dobre padlo vyhriať svoje telá nie len na slnku, ale aj v teplých bazénoch, ktoré si účastníci výletu užívali až do 17-tej hodiny. Niektorí prišli domov opálení a iní si priniesli domov suvenír v podobe oškretej tváre, alebo sa vrátili bezzubí. A to len preto, že nerešpektovali zákaz skákať do bazéna. Verím, že snáď všetci boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu a vodičovi autobusu Miroslavovi Šebešovi za bezpečnú jazdu.
Začiatkom októbra nás poctil svojou návštevou dobrovoľný hasič z Francúzskeho mesta Marnas. Previedli sme ho hasičskou stanicou, ukázali mu techniku, výzbroj a výstroj a potom sme sa navzájom oboznámovali o činnosti a pôsobení dobrovoľných hasičských zboroch na Slovensku a vo Francúzsku. Diskutovali sme a porovnávali technické vybavenie, ale aj zásahy a podpaľačstvo áut, ktoré je vo Francúzsku bežné.

Aj keď sme mali leto pestré na rôzne udalosti, náš výbor nezabúda ani na starších zaslúžilých členov. Dňa 31.11.2013 navštívili členovia výboru Pavol Fiľakovský, František Joščák a Martin Fiľakovský zaslúžilého člena DHZ Sedlice pána Imricha Petrenčáka pri jeho životnom jubileu 80-tich rokov. Pri tejto príležitosti mu bola odovzdaná Medaila za zásluhy a upomienkový darček s venovaním od DHZ Sedlice.

Rád by som končene prešiel aj k poďakovaniu. Keďže som začal súťaže s najmladšími, tak aj poďakovanie začnem s nácvikom žiakov. Za snahu a úsilie patrí poďakovanie Petrovi Fiľakovskému, ktorý pripravoval dievčatá aj chlapcov na všetky súťaže sám. Počas celého roka viedol dva krúžky mladých hasičov, čo je dosť náročné nacvičovať 20 detí a zostať stále trpezlivý a pokojný, za čo mu patrí naozaj veľké Ďakujem. Poďakovať chcem aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže, ako aj za pedagogický dozor na súťažiach. Poďakovanie patrí aj členom DHZ: Emilovi Petrenčákovi, Márii Dubeckej a Juliane Petrenčákovej, ktorí sa zhostili úlohy vedúcich družstiev KMH na súťažiach, nakoľko Peter a Pavol Fiľakovský na týchto súťažiach boli rozhodcami disciplín. Poďakovať sa patrí aj dievčatám a chlapcom, ktorí cvičili s elánom, a veríme, že sa budú poctivo pripravovať aj tento rok, vyhnú sa trestným bodom a zahanbia aj družstvá, ktoré sú na halovej súťaži už ako doma. Ďalej by som rád poďakoval cvičiteľom hasičských družstiev mužov a žien, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev a tiež aj Tomášovi Fiľakovskému, Petrovi Vavrekovi a Štefanovi Mačišákovi, ktorí boli vždy nápomocní pri uložení výzbroje a výstroja po všetkých súťažiach. Ešte chcem poďakovať Miroslavovi Šebešovi, Františkovi Joščákovi – vodičom autobusu, za bezpečný odvoz na súťaže a návrat domov, ako aj Tomášovi Fiľakovskému za prepravu techniky na súťaže a späť svojim motorovým vozidlom.
Martinovi Fiľakovskému chcem ešte poďakovať za vystrojenie družstiev na každú súťaž, a tiež za zozbieranie výstroje a uskladnenie po súťažiach. Poďakovať chcem aj Lívii Fiľakovskej – našej pokladníčke a prispievateľke do časopisu Požiarnik, ktorá tiež spravuje našu hasičskú stránku www.dhz.webgold.sk, kde sú zdokumentované a fotografiami podložené všetky udalosti.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým, ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach a tak sa zapríčinili o úspech a rozvoj DHZ v roku 2013. Za Vašu aktivitu, účasť na brigádach aj pri ostrých výjazdoch a pomoci blížnym, za ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.

Nesmierna vďaka patrí starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy nápomocný s finančnými prostriedkami pre DHZ. Aj v roku 2013 sa mu podarilo vybaviť projekt cez Ministerstvo vnútra v hodnote 8 021,- €. Z toho projektu vybavujeme novú striekačku v hodnote cca 7 000,- €. Zvyšné financie budú použité na doplnenie prostriedkov na súťaže.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Bol to rok nie len náročný ale aj pekný a plný zážitkov a vďaka obetavosti našich členov funkcionárov bol to rok aj úspešný. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa po celý rok angažovali pri rôznych akciách a riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku.

Ešte raz vďaka Vám všetkým aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Na záver by som chcel oboznámiť všetkých členov, že rok 2014 bude pre nás rok naozaj náročný, ako som už spomínal, čaká nás 90. výročie založenia DHZ. Preto by som chcel poprosiť všetkých členov, aby na výzvu výboru a starostu obce, boli nápomocní pri prípravách výročia a tiež aj pri uprataní po oslavách. Nakoľko to bude náročná akcia, bude tu potrebná každá pomocná ruka. Na oslavu budú pozvaní aj naši priatelia z družobného SDH Sedlice z ČR, ktorým musíme návštevu u nich oplatiť a postarať sa, aby sa cítili u nás aspoň tak dobre – ak nie lepšie, ako sme sa cítili my u nich.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 31 žien, 2 čestných členov, 15 členov je bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit. 10 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2013 5 krát a dvakrát bola zvolaná aj členská schôdza.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2014. Pri Vašej obetavosti a ochote som presvedčený, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. Hasičina nie je klasická práca, je to poslanie, život v priamom prenose. ” ďakujem všetkým hasičom, ktorí nad nami držia ochrannú ruku.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/VVZ_2013

Dňa 11.októbra 2013 sa v telocvični Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej v Prešove konal už 10.ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátora mesta Prešov. Podujatie má medzi mládežou už tradíciu a postupne sa stáva obľúbenou akciou pre vyplnenie času mládeže. V tomto jubilejnom ročníku sme do súťaže miesto 10-členných kolektívov pripravili podmienky pre 5-členné súťažné družstvá,ktoré súťažili v štafete na 5×35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách,znížený o výhodové body za vek.
Predseda OV DPO Ing. Marek Angelovič, privítal hostí – zástupcov mestského úradu,OR HaZZ Prešov, členov Predsedníctva OV, riaditeľa OV a jeho zástupkyne z Bardejova, vedúcich krúžkov mladých hasičov, rozhodcov, funkcionárov,ktorí stáli pri zrode súťaže a všetkých súťažiacich.
Po privítaní prítomných zástupca primátora JUDr. René Pucher podujatie otvoril, vyjadril presvedčenie že v súťaži budeme pokračovať aj v ďalších rokoch a tým vychovávať mladú generáciu.
Súťažilo sa v kategórii chlapci a dievčatá. Zúčastnilo sa 46 5-členných družstiev.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké I 102,56, Chminianská Nová Ves 105,89, Vikartovce II PP 112,45, Šuňava PP 115,18, Bystré I VV 116,52, Slovenská Ves KK 121,17, Chminianska Nová Ves II 123,91, Sedlice I 130,79, Široké II 133,37, Bystré II 136,42, Podolínec SL138,52, Vikartovce I PP 142,75, Hrabkov II 143,20, Hrabkov I 143,69, Sedlice II 148,14, Krompachy SN 151,25, Demjata I 163,20, Lipníky 167,80, Demjata II 172,88, Lemešany 190,14, Kojatice II 226,18, Kojatice I 241,43,
Chlapci : Chminianska Nová Ves I 105,61, Šuňava I PP 110,05, Podolínec SL 115,51, Slovenská Ves SL 116,41, Šuňava II 118,09, Široké I 119,06, Široké II 121,74, Šuňava III 124,74, Víťaz I 125,41, Sedlice I 126,16, Ľubovec 130,01, Forbasy SL 133,45, Bystré VV 138,18, Víťaz II 141,41, Sedlice II 141,74, Kľušov BJ 143,03, Hrabkov I 150,25, Fulianka 157,01, Lipníky 160,25, Chminianska Nová Ves II 168,34, Turňa n. Bodvou I 177,92, Kojatice II 195,28, Turňa n. Bodvou II 228,04, Kojatice I 239,02

Najmladšia hasička Soňa Hadbavná Hrabkov
Najmladší hasič Jakub Pavľuk Víťaz
Ceny za OR HaZZ najmladším odovzdal Ing.Jiří Velička a Mgr.Milena Glosíková

Vyhodnotené boli aj najslušnejšie družstvá – dievčatá z Demjaty a chlapci z Hrabkova. Ceny týmto venoval a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.

Cena najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Mgr.Júliusovi Pošivákovi z Chminianskej Novej Vsi.

Pamätné predmety boli odovzdané funkcionárom, ktorí stáli pri zrode pohárovej súťaže : Štefan Mikolaj, Peter Cápay, Pavol Fiľakovský, Ing.Jiří Velička a ďalší.

Putovný pohár primátora mesta získali dievčatá zo Širokého a chlapci z Chminianskej Novej Vsi.

Veľké poďakovanie patrí riaditeľke OV DPO Prešov p. Márii Humeňanskej a ďalším funkcionárom za veľké úsilie pri zorganizovaní tohto krásneho podujatia.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2013

Peter Cápay

« Predošlá stranaĎalšia strana »